Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
2. července 2020 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se

Galleria Pasti Bencini se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Galleria Pasti Bencini a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Galleria Pasti Bencini souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Galleria Pasti Bencini shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Galleria Pasti Bencini také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Galleria Pasti Bencini automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Galleria Pasti Bencini využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Galleria Pasti Bencini.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Galleria Pasti Bencini, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Galleria Pasti Bencini nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Galleria Pasti Bencini doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Galleria Pasti Bencini. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Galleria Pasti Bencini nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Galleria Pasti Bencini a rodinu webů Galleria Pasti Bencini.

Použití osobních informací

Galleria Pasti Bencini shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Galleria Pasti Bencini a k poskytování služeb, o které jste požádali. Galleria Pasti Bencini také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Galleria Pasti Bencini a jeho přidružených částí. Galleria Pasti Bencini vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Galleria Pasti Bencini neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Galleria Pasti Bencini Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Galleria Pasti Bencini může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Galleria Pasti Bencini a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Galleria Pasti Bencini nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Galleria Pasti Bencini udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Galleria Pasti Bencini za účelem zjištění, jaké služby Galleria Pasti Bencini jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Galleria Pasti Bencini, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Galleria Pasti Bencini prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Galleria Pasti Bencini nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Galleria Pasti Bencini a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Galleria Pasti Bencini nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Galleria Pasti Bencini používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Galleria Pasti Bencini nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Galleria Pasti Bencini, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Galleria Pasti Bencini nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Galleria Pasti Bencini zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Galleria Pasti Bencini uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Galleria Pasti Bencini vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Galleria Pasti Bencini nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Galleria Pasti Bencini na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.

Copyright (c) 2000-2006   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2020 by DotNetNuke Corporation